برنامه دورهمی با موضوع محیط زیست و حضور میترا حجار بازیگر گیاهخوار و حامی محیط زیست