برخی معتقدند که چون ماهی ها درد را احساس نمی کنند و همچنین آزار و بد رفتاری خاصی با آنها صورت نمی گیرد می توان از گوشت آنها مصرف کرده و از مواد مفید که از خوردن گوشت ماهی به بدن می رسد استفاده کرد.
چند سال پیش روزنامه ساینس دیلی بر اساس تحقیق صورت گرفته در چند دانشگاه معتبر از جمله یوتا اعلام کرد که ماهی ها نه تنها درد را احساس می کنند بلکه رفتار آنها پس از دریافت درد نیز تغییر می کند.
ماهی نیز یک موجود زنده آبزی بوده و همانند سایر موجودات حق زندگی کردن دارد و همانند سایر حیوانات ، خوردن گوشت آن کاری غیر اخلاقی است.

کما اینکه برخلاف تبلیغات صورت گرفته در مورد فواید مصرف گوشت ماهی ، تحقیقات مختلفی عکس این موضوع را اثبات کرده اند:

طی آخرین تحقیقات صورت گرفته که از سوي کمیته طب مسئولانه در مورد مصرف ماهی صورت گرفته است مشخص شد که :;
مصرف ماهی هیچ ارتباطی با جلوگیری از بیماری ها و حملات قلبی ندارد.
این نتیجه بر اساس آزمایشی که بر روی ۵۰۰۰ نفر در طول ۱۱ سال صورت گرفته بود بدست آمده است…

از طرفی بیش از ۸۰ درصدماهی های موجود برای مصرف ، پرورشی می باشند و بدلیل خوراندن مقادیر زیادی مواد شیمیایی و آنتی بیوتیک به ماهی ها (جهت رشد سریع تر) ، گوشت ماهی ها همانند گوشت سایر حیوانات پرورشی پر از سم و مواد مضر می باشد.

آلودگی های جوی و باران های اسیدی در کنار آلودگی های صنعتی وارد شده در آب دریاها و اقیانوس ها در طول چند دهه قبل نیز بسیاری از ماهی ها را در آب های مختلف دچار مسمومیت و آلودگی کرده است.

با این وجود اگر مایلید غذای دریایی مصرف کرده و طعم ماهی را در برخی غداهای خودداشته باشید می توانید از گیاهان و جلبک های دریایی استفاده کنید.