17 ژانویه 2020

انتخاب‌های تغذیه‌ای ‌چطور بر محیط‌زیست اثر می‌گذارند؟ ردپای نیتروژنِ اتحادیۀ اروپا و گزینه‌های دیگرِ تغذیه‌ای

(ترجمۀ چکیدۀ مقاله) علاقۀ فزاینده‌ای به رژیم‌های غذایی در ارتباط با سلامتی و تناسبِ اندام وجود دارد. بااین‌حال تولید و مصرف غذا، منابعی اصلی برای آثار محیط‌زیستی شناسایی شده‌اند. در این مطالعه، بیشینهٔ ردپای نیتروژنِ اتحادیهٔ اروپا شاخصی قرار داده شده است برای توضیح تلفاتِ نیتروژنِ واکنشی با استفاده از داده‌های مصرف و تولید مواد […]

دامپروری Archives - گیاهخواری | وگان و وگنیسم
چیزی یافت نشد !