18 ژانویه 2020

رشته مقاله بوم‌فمینیسم، قسمت سوم: سبد غذایی ما در مبارزه با مردسالاری

  در قسمت اول (http://macholand.net/ecofeminism01) این رشته مقاله به بازشناسی مفهوم بوم‌فمینیسم یا اکوفمینیسم پرداختیم و در بخش دوم (http://macholand.net/ecofeminism02) به نقش زبان و ادبیاتِ جنسیت‌زده در شکل‌گیری و تداوم بخشیدن به فرهنگ خشونت علیه زنان، گروه‌های جنسی و جنسیتی به حاشیه رانده شده، طبیعت و حیوانات پرداختیم. یادآوری می‌کنیم که جنسیت و سکشوالیته یکی […]

فمینیسم Archives - گیاهخواری | وگان و وگنیسم
چیزی یافت نشد !