حقوق بشر Archives - گیاهخواری | وگان و وگنیسم
یعنی همه‌ی مشکلات دیگر حل شده که شما نگران حیواناتید⁉️ 07 فوریه 2020

یعنی همه‌ی مشکلات دیگر حل شده که شما نگران حیواناتید⁉️

غیر وگن‌ها اغلب به اوضاع یقینا اسفناک دنیا اشاره می‌کنند و از وگن‌ها می‌پرسند: پس مسائل مهم عدالت اجتماعی که انسان‌ها درگیر آن‌اند چه؟ پس چرا تلاش بیشتری برای پرداختن به آن‌ها نمی‌کنید؟ چهار جواب دارم: نخست، هیچ تعارضی اینجا وجود ندارد. وگن بودن به این معنی نیست که شما مجبورید از باقی کارهای خوبتان […]

17 ژانویه 2020

وگنیسم یک مسئلۀ حقوق بشری است

🔸بیشتر ما ارتباطی بین وگن شدن و رنج انسان‌ها‌ نمی‌یابیم. اصلاً چرا باید چنین کاری کنیم تا وقتی‌که میلیاردها حیوانِ پرورشی هر روز در سراسر جهان درحال رنج کشیدن‌اند؟ البته که تمرکز اصلی ما به عنوان وگن و فعال حقوق حیوانات، مبارزه برای حیوانات است. اما باید به خاطر داشته باشیم که زجر انسان‌ها هم […]

17 ژانویه 2020

حقوق حیوانات و عدالت اجتماعی

🕊️حقوق حیوانات مسئله‌ای از جنس عدالت اجتماعی است (ترجمۀ چکیدۀ مقاله) پیشینۀ نوشته‌ها دربارۀ عدالتِ اجتماعی، و خود جنبش‌های عدالت اجتماعی، مرتباً حیواناتِ غیرانسان را به‌عنوان سوژه‌های مشروعِ عدالتِ اجتماعی ندیده می‌گیرند. درعین‌حال، همچون سایر جنبش‌های عدالتِ اجتماعی جنبش معاصر آزادی حیوانات برچیدنِ سلطه و سرکوبِ نهادی و نظام‌مند را در کانون خود دارد. در […]

19 اکتبر 2018

حقوق بشر و حقوق حیوانات: دو روی یک سکه

همکاران عزیز: “مشکلات زیادی در جهان وجود دارد که ما باید قبل از فکر کردن درباره‌ی حیوانات، حلشان کنیم.” “ابتدا به صلح جهانی بپردازیم؛ پس از آن می‌توانیم در حوزه حقوق حیوانات کار کنیم.” هر کسی که حمایت از حیوانات را دنبال می‌کند، اغلب با این نظرات یا نظراتی مشابه مواجه می‌شود. از من اغلب […]