خوب Archives - گیاهخواری | وگان و وگنیسم
17 مارس 2018

به‌دنبال پستان مادری، اما تیغ را برایت تیز کرده‌اند

به‌دنبال پستان مادری، اما تیغ را برایت تیز کرده‌اند… صنعت لبنیات همان صنعت گوشت است، به تمام محصولاتی که حاصل رنج‌اند نه بگوییم؛ وگن شویم.