رژیم غذایی بدون گوشت Archives - گیاهخواری | وگان و وگنیسم
19 ژانویه 2020

پژوهشگران کمیسیون اروپا می‌گویند یک رژیم غذایی سالمِ بدون گوشت می‌تواند ردپای آب‌مان را به نصف آنچه هست برساند

به‌گفتۀ سازمان ملل، کمبود آب در سرتاسر دنیا بر بیش از ۴۰ درصد مردم اثر می‌گذارد. و کمیابی آب شیرین در دریاچه‌ها، رودها، آب زیرزمینی و رطوبت خاک، همگی امنیت غذایی را به‌خطر می‌اندازند (https://t.me/VEGReferences/137). پژوهشگران می‌گویند با افزایش جمعیت دنیا و تغییر سبک‌های زندگی‌شان، رقابت بر سر منابع محدود نیز شدت می‌گیرد. آن‌ها می‌گویند […]