ماهی Archives - گیاهخواری | وگان و وگنیسم
14 اکتبر 2018

صید جانبی

هرجا صید هست ”صید جانبی” هم هست یعنی به دام انداختن #ماهی ها یا سایر حیوانات وحشی آبزی که شامل تمام موجوداتی می شوند که به بندر آورده شده یا دوباره به دریا دورانداخته می شوند، زنده یا مرده. وال ها، دلفین ها، پرندگان دریایی، کوسه ها و لاک پشت ها تنها بخش کوچکی از […]

06 مارس 2018

چرا نباید ماهی بخوریم ؟

برخی معتقدند که چون ماهی ها درد را احساس نمی کنند و همچنین آزار و بد رفتاری خاصی با آنها صورت نمی گیرد می توان از گوشت آنها مصرف کرده و از مواد مفید که از خوردن گوشت ماهی به بدن می رسد استفاده کرد. چند سال پیش روزنامه ساینس دیلی بر اساس تحقیق صورت […]