گیاهخواری ماهی Archives - گیاهخواری | وگان و وگنیسم
06 مارس 2018

چرا نباید ماهی بخوریم ؟

برخی معتقدند که چون ماهی ها درد را احساس نمی کنند و همچنین آزار و بد رفتاری خاصی با آنها صورت نمی گیرد می توان از گوشت آنها مصرف کرده و از مواد مفید که از خوردن گوشت ماهی به بدن می رسد استفاده کرد. چند سال پیش روزنامه ساینس دیلی بر اساس تحقیق صورت […]