شاید شما هم به کسانی که توجیهشان برای خوردن حیوانات “بی شعوری” آن ها و “زرنگ” بودن خودشان است برخورده باشید. مقاله ای که سال ۲۰۰۱ در مجله نیچر به چاپ رسید اما رشته های این ادعا را پنبه کرده. بهتر است به این افراد بگویید برای توجیه خودخواهی شان به دنبال دست آویز دیگری باشند. برای آزمودن هوش گوسفندان تحقیق جالبی انجام شد که دانشمندان در آن به دنبال این بودند که بفهمند آیا گوسفندها توانایی شناسایی چهره ها را دارند یا نه. معلوم شد که گوسفندان می توانند چهره ۵۰ گوسفند دیگر را برای دوسال به خاطر بسپارند. به بیان خود تیم تحقیقاتی《گوسفند ها هم[مثل انسان ها] از طریق چهره، گوسفندان و انسان های دیگر را شناسایی کرده و به آن ها وابسته می شوند، چراکه سیستم های عصبی پیشرفته ای در لوب های گیجگاهی و پیشانی شان دارند…》.

http://www.nature.com/nature/journal/v414/n6860/full/414165a0.html

ترجمه : علی بنی اسد