🔸پرسش: ارتباط بلندمدت میان دریافت پروتئین تغذیه‌ای با مرگ‌و‌میر کل یا مرگ‌و‌میر ناشی از دلایل خاص در مردم ژاپن چیست؟

🔸یافته‌ها: در این مطالعۀ هم‌گروهی که شامل ۷۰۶۹۶ بزرگسال ژاپنی بود که به‌طور میانگین ۱۸ سال پیگیری شدند، دریافت بیشتر پروتئین گیاهی با مرگ‌و‌میر کلِ کمتر ارتباط داشت. علاوه‌بر این، جایگزین کردن پروتئین گیاهی به‌جای پروتئین حیوانی، عمدتاً برای گوشت قرمز یا فرآوری شده، با خطر کمتر مرگ‌و‌میر کل، مرگ‌و‌میر وابسته به سرطان، و مرگ‌و‌میر وابسته به بیماری‌های قلبی-عروقی، ارتباط داشت.

🔸مفهوم: دریافت بیشتر پروتئین‌های گیاه‌پایه، ممکن است به سلامتِ بلند‌مدت و طول عمر بینجامد.

منبع:
Budhathoki S, Sawada N, Iwasaki M, et al. Association of Animal and Plant Protein Intake With All-Cause and Cause-Specific Mortality (https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.2806). JAMA Intern Med. Published online August 26, 2019.

🔗 پوستر مقاله را در اینجا (https://t.me/iranveg/1887) ببینید.