(ترجمه‌ی بخش‌هایی از گزارش)

 

غذا در قلب مسائل زیادی قرار دارد که صندوق جهانی طبیعت بر آنها متمرکز است. از طریق فعالیت‌مان روی رژیم‌های پایدار می‌دانیم که مردم زیادی از اثرات رژیمی گوشت‌محور بر آب، زمین، سکونتگاه‌ها و پیامدهای مرتبط با انتشار گازهای گلخانه‌ایِ آن آگاه‌اند. اما عده‌ی کمی می‌دانند که بزرگ‌ترین تاثیرات، ناشی از خوراک مبتنی بر محصولِ زراعی‌ای است که حیوانات می‌خورند.

در دنیایی که جمعیتِ بیشتر و بیشتری رژیم غذاییِ غربی اتخاذ می‌کنند، رژیمی که گوشت، لبنیات و غذاهای فرآوری شده‌ی زیادی دارد، تولید محصول زراعی برای تغذیه دام‌ها، فشار زیادی بر منابع طبیعی‌مان وارد می‌کند و نیرویی پیشران در پس تخریبِ بزرگ‌مقیاسِ تنوع‌زیستی است.

عرضه‌ی غذای بریتانیا به‌تنهایی، مستقیما با انقراض ۳۳ گونه‌ی جانوری در درون و بیرون مرزهای آن در پیوند است.

چشم‌انداز صندوق جهانی طبیعت از آینده‌ای که مردم و طبیعت در آن شکوفا می‌شوند، با این نظام غذایی کنونی تهدید شده است.

این گزارش به تاثیرات اشتهای ما برای پروتئین حیوانی و به‌طور خاص اثرات خوراکِ حیوان بر سیاره‌مان می‌پردازد.

 

نتیجه‌گیری

رشد کشاورزیِ متمرکزِ صنعتی به‌همراه افزایش نیاز به خوراک غنی از انرژی و پروتئین حیوانی، اثر ویرانگری بر طبیعت برجای گذاشته است. خوراک‌های زراعی، تنوع‌زیستیِ اغلبِ نواحی ارزشمند و آسیب‌پذیرِ کره‌ی زمین را تهدید می‌کند. تغذیه‌ی حیوانات با محصول زراعی‌ای که می‌تواند بوسیله‌ی خود انسان خورده شود نه‌تنها راهی ناکارآمد برای افزودن پروتئین به رژیم غذایی‌مان است، بلکه همچنین تاثیر غیر مستقیم مخربی بر سلامتی‌مان دارد. این امر آثار منفی رژیم غربی را که پیش از این با نگرانی‌های بهداشتی مانند سکته قلبی و مغزی و دیابت نوع دو پیوند داده شده بود، تداوم می‌بخشد.

 

ما باور داریم که تغییر سیستم‌های تولید غذا و الگوهای مصرف برای تضمین غذای کامل به‌لحاظ مواد مغذی و پایدار از نظر محیط زیستی برای همه‌ی افرادِ روی کره زمین ممکن و ضروری است. اتخاذ یک رژیم غذایی سالم و پایدار بخشی از راه‌حل است.

 

منبع:

https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2017-10/WWF_AppetiteForDestruction_Summary_Report_SignOff.pdf

ترجمه : علی بنی اسد