👩🏻‍⚕ كميته پزشكان برای پزشكی مسئولانه:

🔷 خطر ابتلا به ديابت با مصرف گوشت افزایش می‌یابد 🔷

۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷

بر اساس پژوهش جديدي كه در «مجله امريكايی اپيدميولوژی» منتشر شده، مصرف گوشت با پیشرفت #دیابت نوع ۲ پیوند دارد. محققان رژيم غذايی ۶۳۲۵۷ داوطلب از مركز چینی مطالعات سلامت واقع در سنگاپور را دنبال کرده و دریافتند افرادی که بیشترین میزان گوشت قرمز (مانند گوشت خوك، گوشت گاو و گوشت بره)، ماکیان و ماهی را مصرف کرده بودند، در مقایسه با افرادی که کمترین میزان مصرف را داشتند، خطر ابتلا به دیابتشان را به ترتیب ۲۳، ۱۵ و ۷ درصد افزایش داده بودند. اين محققان در تحلیل جداگانه‌ای به اين مطلب نیز پی بردند كه با بیشتر شدن آهنِ هِم خطر ابتلا به ديابت نیز افزایش یافت. پژوهش‌های ديگر نيز نتايج مشابهی را نشان داده‌اند؛ به‌طور مثال Adventist Health Study-2 نشان داد که مصرف بيشتر محصولات حيوانی مانند گوشت قرمز و ماهی موجب افزايش خطر ابتلا به ديابت می‌شود.

منبع:

https://goo.gl/FRhxXd

دسترسی به اصل مقاله:

https://doi.org/10.1093/aje/kwx156