اگر هر فرد روی کره ی زمین رژیم غذایی وگن __ بدون شیر، گوشت، عسل یا هر غذای حیوانیِ دیگری __ را اتخاذ می کرد، انتشار گازهای گلخانه ایِ ناشی از سیستم غذایی در سال ۲۰۵۰ در مقایسه با سطوح سال های ۲۰۰۵/۲۰۰۷ به بیش از نصف کاهش می یافت.این تنها یکی از چندین یافته ی برجسته و چشم گیر تحلیلی درباره ی غذا و آب و هواست که دیروز [تاریخ انتشار مقاله ۲۲ مارس ۲۰۱۶ است] در هفته نامه ی آکادمی ملی علوم( Proceedings of the National Academy of Sciences) منتشر شد.

غذایی که ما می خوریم عامل بیش از یک چهارمِ انتشار گازهای گلخانه ایِ جهان است. که از این میزان،۸۰درصد مربوط به تولیدات دامی است.همچنین خوردن بیش از حد گوشت قرمز و مصرف ناکافی میوه ها و سبزیجات با مشکلات سلامتی همچون بیماری های قلبی عروقی و سرطان مرتبط است.

تحقیقات پیشین نشان داده اند که رژیم های غذایی سالم می توانند فواید زیست محیطی داشته باشند و راه هایی برای ترغیب به چنین تغییرات غذایی را مورد بررسی قرار داده اند.اما این مطالعه ی جدید نخستین بار است که کم و کیفِ مزایای سلامتی،زیست محیطی و اقتصادیِ این تغییرات غذایی را در یک زمان بررسی می کند.

برای انجام این کار، محققان دانشگاه آکسفورد در انگلستان حجم عظیمی از اطلاعات را از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، مطالعات اپیدمیولوژیک پیشین و تحلیل های چرخه ی عمر مورد بررسی و مداقه قرار دادند تا تاثیر رویکردهای مختلف به غذا خوردن را با یکدیگر مقایسه کنند.

اگر تمایلات و عادات غذاییِ فعلی ادامه یابد ، انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سیستم غذایی در سال ۲۰۵۰ ۵۱درصد بیشتر از سطح فعلی خواهد شد.این ناشی از عواملی همچون رشد جمعیت جهانی و همچنین ناشی از این واقعیت است که هرچه یک جمعیت ثروتمندتر شوند تمایل بیشتری به خوردن گوشت پیدا می کنند.

اما اگر تمامی افرادِ جهان از راهنماهای غذایی بین المللی برای تغذیه ی سالم پیروی می کردند،به احتساب محققان، انتشارهای [گازهای گلخانه ای ناشی از] سیستم غذایی در سال ۲۰۵۰ تنها ۷درصد بیشتر از سطح فعلی می شد.این مسئله به این خاطر است که ما به مثابه یک گونه، از گوشت قرمز که تشدیدکننده ی گازهای گلخانه ای است کمتر و از میوه ها و سبزیجات که گازهای گلخانه ای کمی دارند بیشتر و همچنین به طور کلی کالری کمتری مصرف می کردیم.
به همین ترتیب، پژوهشگران محاسبه کردند که اگر همه رژیم غذایی وجترین داشته باشند که در آن از تخم مرغ و لبنیات استفاده می شود اما هیچ گوشتی مصرف نمی گردد،انتشارها تا ۴۴درصد کاهش خواهد یافت؛انتشارها تا ۵۵درصد نزول خواهد کرد اگر همه وگن شده باشند.
این صرفه جویی در انتشار [گازهای گلخانه ای] در هر سال ارزشی برابر ۲۳۴ میلیارد دلار آمریکا در سناریوی رژیم غذایی سالم، ۵۱۱ میلیارد دلار در رژیم غذایی وجترین و ۵۷۰ میلیارد دلار در رژیم غذایی وگن خواهد داشت.
صرفه جویی در هزینه های درمانیِ ناشی از این تغییرات غذایی از این هم زیادتر است: به ازای هر سال ۷۳۵ میلیارد دلار آمریکا در حالت رژیم غذایی سالم، ۹۷۳میلیارد دلار برای رژیم غذایی وجترین و بیش از ۱تریلیون دلار برای رژیم غذایی وگن.
این صرفه جویی ها ناشی از میزان کمتر بیماری های قلبی عروقی،سکته ی مغزی،دیابت نوع ۲ و سرطان است.به تبع،این بهبود در وضعیت سلامت در مقیاس جهانی به ازای هر سال منجر به ۵٫۱ میلیون مرگ کمتر در سناریوی رژیم غذایی سالم، ۷٫۳ میلیون در وجترین و ۸٫۱ میلیون در سناریوی وگن می شود.
مزیت های سلامتی،زیست محیطی و اقتصادیِ هر سه ی این سناریوهای رژیم غذایی شگفت انگیز و تاثیرگذار به نظر می آیند.اما کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سطح جهان به حدی که برای پایین آوردن دمای[کره ی زمین] به ۲درجه ی سانتیگراد __ که بسیاری از دانشمندان آن را نقطه ی اوج فاجعه ی آب و هوایی می دانند__در دمای متوسط جهانی کفایت کند،وظیفه ای بزرگ است. تنها سناریوی رژیم غذایی وگن که در آن تمام جمعیت جهان از غذاهای حیوانی به کلی پرهیز می کنند،سیاره[ی زمین] را در مسیری قرار می دهد که با موفقیت این امر را به سرانجام برساند.
به طور واضح تر: رژیم جهانی وگن خود به تنهایی سیاره را زیر آستانه ی ۲درجه ای نگه نمی دارد بلکه سیستم غذایی را قادر می سازد تا سهمش را به نوبه ی خود در این مهم دخیل گرداند.
و هرکدام از این رژیم های غذاییِ جایگزین، مستلزم تغییرات شگرفی در سیستم جهانی غذا خواهد بود. در سناریوی رژیم غذایی سالم، نظام جهانی کشاورزی به تولید ۲۵درصد میوه و سبزیجات بیشتر و ۵۶درصد گوشت قرمز کمتر از آنچه امروز هست، نیاز خواهد داشت.سناریوهای وجترین و وگن چه بسا به تغییرات بزرگ تری در تولید نیاز داشته باشند.
با این وجود، بیشتر عدس خوردن ارزشش را دارد.محققان محاسبه کرده اند که سه چهارمِ فواید زیست محیطی و سلامتیِ ناشی از تغییر رژیم غذایی در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد.اما کشورهای توسعه یافته بیشترین منفعت را به ازای هر نفر [سرانه] خواهند داشت.بنابراین به ویژه برای افرادی که در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند تغییر رژیم غذایی یک کنش اقلیمی و آب و هواییِ مهم و قابل توجه خواهد بود.
[ نویسنده: Sarah DeWeerdt ، مارس ۲۰۱۶ ]

منبع:

http://www.conservationmagazine.org/2016/03/can-vegans-really-save-planet/

ترجمه : آیدین ظریف