(ترجمۀ چکیده و نتیجه‌گیری مقاله)

مطالعات حاکی از آن است که ورزشکارانِ استقامتی، بیشتر از حد متوسط در معرض خطر ابتلا به تصلب شرایین و آسیب میوکاردی‌اند. [در این مقاله] قابلیت رژیم‌های گیاه‌پایه در کاهش خطر و تاثیرگذاری بر عملکرد [ورزشی]، مرور شد. رژیم‌های گیاه‌پایه با تاثیر بر عوامل خطرآفرینِ بیماری‌های قلبی-عروقی، به‌ویژه تراکم چربی پلاسما، وزن بدن و فشار خون، و به‌عنوان بخشی از سبک زندگی‌ای سلامتی‌بخش، با پس‌راندن آسیب‌های تصلب شرایینِ موجود، ممکن است روشی قابل‌توجه برای حفاظت قلبی-عروقی فراهم کنند. افزون بر این، رژیم‌های غذایی گیاه‌پایه ممکن است مزایای عملکردی عرضه کنند. همواره نشان داده شده [رژیم‌های گیاه‌پایه] چربی بدن را کاهش می‌دهند که خود منجر به ترکیبِ بدنی لاغرتری می‌شود. از آنجا که گیاهان معمولاً کربوهیدرات بالایی دارند، باعث ذخیرۀ گلیکوژن موثرتری می‌شوند. انتظار می‌رود گیاهان با کاهش گران‌رویِ خون و افزایش انعطاف‌پذیری شریان‌ها و عملکرد اِندوتیلیال، جریان خونِ عروقی و اکسیژناسیونِ بافت را بهبود بخشند. چون بسیاری از سبزیجات، میوه‌ها و سایر غذاهای گیاه‌پایه از آنتی‌اکسیدان‌ها غنی‌اند به کاهش استرس اکسیداتیو کمک می‌کنند. همچنین نشان داده شده رژیم‌های متمرکز بر غذاهای گیاهی، نشانگرهای التهابی را کاهش می‌دهند. این ویژگی‌های رژیم‌های گیاه‌پایه ممکن است مزایایی برای ایمنی و عملکردِ ورزشکاران استقامتی ارائه دهند. هدف این مرور [مقالات] بررسی نقش تغذیه در تامین حفاظت قلبی، با تاکید بر رژیم‌هایی گیاه‌پایه بود که پیشتر نشان داده شده برای قلب فوایدی دارند.

📌نتیجه‌گیری

رژیم‌های گیاه‌پایه در سلامتِ قلبی-عروقی نقشی کلیدی ایفا می‌کنند که برای ورزشکارانِ استقامتی بسیار مهم است. به‌ویژه، این رژیم‌های غذایی وضعیتِ تراکم چربی پلاسما، فشار خون، وزن بدن و کنترل گلوکز خون را بهتر می‌کنند و نشان داده شده است که به‌عنوان بخشی از سبک زندگی‌ای سلامتی‌بخش، قادر به پس‌راندنِ تصلب شرایین‌اند. به دلیل آثار چنین رژیم‌های تغذیه‌ای بر جریان خون، ترکیب بدن، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، التهاب سیستماتیک و ذخیرۀ گلیکوژن، این احتمال مطرح شده است که در ورزش‌های استقامتی می‌توانند به ارتقای عملکرد ورزشی و تسریع ریکاوری نیز کمک کنند. این مشخصات مبنایی علمی برای افزایش استفاده از رژیم‌های گیاه‌پایه توسط ورزشکاران استقامتی فراهم می‌کند.

 

منبع:
Barnard, N.D.; Goldman, D.M.; Loomis, J.F.; Kahleova, H.; Levin, S.M.; Neabore, S.; Batts, T.C. Plant-Based Diets for Cardiovascular Safety and Performance in Endurance Sports (https://www.mdpi.com/2072-6643/11/1/130). Nutrients 2019, 11, 130.