(ترجمه چکیده مقاله)

در سرتاسر دنیا تقاضا برای محصولات کشاورزی به‌سبب رشد جمعیت جهانی، بیشتر شدن تولید سوخت‌زیستی و تغییریافتن ترجیحات تغذیه‌ای، به سرعت در حال افزایش است. رویارویی با این تقاضا‌های روزافزون، چالشی بنیادین است که بر توانایی نظام غذایی ما فشار وارد خواهد آورد و باعث برانگیختن درخواست‌هایی برای افزایش چشمگیر تولید جهانی محصولات زراعی می‌شود. با این‌حال برای افزایش در دسترس بودن مواد غذایی ممکن است این را هم درنظر بگیریم که چگونه محصولات زراعی جهانی به مصارف گوناگون تخصیص داده شده‌اند و این‌که آیا با میزان تولید زراعی کنونی، تغذیه جمعیت بیشتر میسر است یا نه. از علائق خاص در این حوزه مصارف محصولات زراعی به‌عنوان خوراک دام و مواد اولیه‌ی سوخت‌های زیستی است. درحال حاضر ۳۶ درصد کالری تولید شده بوسیله‌ی محصولات زراعی دنیا، برای خوراک دام به‌کار می‌رود، و در نهایت تنها ۱۲ درصد از آن کالریِ استفاده شده برای خوراک، در رژیم غذایی انسان (به‌عنوان گوشت و سایر محصولات حیوانی) دخیل می‌شود. علاوه ‌بر این، کالری‌های قابل خوردن برای انسان که در تولید سوخت زیستی مصرف شده‌اند بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ افزایش چهاربرابری داشته‌اند، از ۱ درصد به ۴ درصد، که نمایانگر کاهش خالص مواد غذایی در دسترس دنیا است. در این پژوهش، با عبور از استفاده‌ی معنای استاندارد محصول زراعی، (واحدِ تن در هر هکتار یا واحدهای مشابه) به سمت استفاده از تعداد افرادی که بواقع در هر هکتارِ مزرعه تغذیه می‌شوند، بهره وری کشاورزی را از نو ‌می‌آزماییم. پی‌بردیم که با درنظر گرفتن ترکیب فعلی مصارف محصولات زراعی، کاشت مواد غذایی منحصرا برای مصرف مستقیم انسان، می‌تواند در اصل کالری‌های مواد غذایی را تا ۷۰ درصد افزایش دهد، که خود می‌تواند چهار میلیارد نفر دیگر را تغذیه کند (بیش از ۲ تا ۳ میلیارد نفری که پیش‌بینی شده است بخاطر افزایش جمعیت از راه خواهند رسید). حتی تحولات اندک در اختصاص محصولات زراعی‌مان به خوراک دام و سوخت‌های زیستی، می‌تواند به‌طور چشمگیری دسترسی به مواد غذایی جهانی را افزایش دهد و ابزار سودمندی برای رویارویی با چالش‌های تضمین امنیت غذایی جهانی باشد.

 

 

منبع:

Emily S Cassidy et al, Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per hectare, 2013 Environ. Res. Lett. 8 034015

قابل دسترسی در:

https://doi.org/10.1088/1748-9326/8/3/034015

ترجمه : علی بنی اسد