به‌دنبال پستان مادری، اما تیغ را برایت تیز کرده‌اند…
صنعت لبنیات همان صنعت گوشت است، به تمام محصولاتی که حاصل رنج‌اند نه بگوییم؛ وگن شویم.