ردپای گونه‌پرستی ما که باعث تجاوز به حقوق حیوانات می‌شود در تک‌ تک عوامل ذکر شده برای بروز بیماری‌های مشترک مانند کرونا پیداست:

یکی از اصلی‌ترین دلایل جنگل‌زدایی‌ها تقاضای روزافزون گوشت و تولید خوراک حیوان است، که لازمهٔ آن ازبین‌بردن جنگل‌ها و تبدیل‌کردن‌شان به مرتع و مزرعه است. براساس آمار بانک جهانی، چرای گاو باعث‌و‌بانی ۸۰ درصدِ جنگل‌زداییِ آمازون است(۱). مصرف گوشت، لبنیات، تخم‌مرغ، و حیوانات آب‌زی حدود ٨٣ درصدِ اراضی کشاورزیِ دنیا را اشغال کرده است درحالی‌که فقط ٣٧ درصدِ پروتئین و ١٨ درصدِ کالری‌مان را تأمین می‌کند(٢).

به‌گفتۀ سازمان سلامت جهانی، در چندین کشور، حدود ٨٠ درصدِ آنتی‌بیوتیک‌ها در بخش دامپروری به مصرف می‌رسد که عمدتاً هم برای تسریع رشدِ حیوانات سالم است(٣). در آمریکا حدود ٧٠ درصد آنتی‌بیوتیک‌هایی که به‌لحاظ پزشکی برای انسان‌ها مهم‌اند به بخش حیوانات فروخته می‌شود. در حال حاضر، سالانه ۷۰۰,۰۰۰ نفر به دلیل مقاومت آنتی‌بیوتیکی می‌میرند و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ٢٠۵٠ این رقم به ١٠ میلیون نفر در سال برسد(۴).

بر اساس آمار فائو، بخش دامپروری باعث‌و‌بانی ١۴.۵ درصد کل انتشار گازهای گلخانه‌ای است (سهمی بیشتر از تمام بخش حمل‌ونقل)(۵). و بنا به نظر پژوهشگران مؤسسۀ دیدبان جهانی، با احتساب تعرق، این عدد به ۵١ درصد می‌رسد(۶). میزان انتشار پنج شرکت گوشتی و لبنیِ برتر دنیا باهم‌دیگر، بیشتر از میزان انتشار بزرگ‌ترین غول‌های نفتی یعنی اگزون موبیل، شل، و بریتیش پترولیوم است(٧).

۱٫ Causes of Deforestation of the Brazilian Amazon. World Bank Working Papers. December 2003.
۲٫ Poore J, Nemecek T. Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science 2018;360:987-992.
۳٫ https://www.who.int/news-room/detail/07-11-2017-stop-using-antibiotics-in-healthy-animals-to-prevent-the-spread-of-antibiotic-resistance
۴٫ O’Neill. 2016. Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations.
۵٫ Gerber, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A., Tempio, G., 2013. Tackling Climate Change through Livestock – a Global Assessment of Emissions and Mitigation Opportunities. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.
۶٫ Goodland, R., Anhang, J., 2009. Livestock and Climate Change. WorldWatch.
۷٫ Big meat and dairy’s supersized climate footprint. GRAIN, IATP and Heinrich Böll Foundation. 2017.

گردآوریِ منابع: علی بنی‌اسد