(ترجمه چکیده مقاله)

هدف از مرور پیشینه: این مرور پیشینه درصدد است تا نقش رژیم‌های گیاهی در مدیریت و درمان بیماری‌های قلبی را خلاصه نموده و درباره آن بحث کند. در ویزیت‌های پزشکی، گفتگو از تغذیه و  فواید یک رژیم گیاهی به‌عنوان بخش اصلی برنامه‌ی درمان و مدیریت بیماری‌های قلبی باید برجسته شود.

یافته‌های اخیر: شواهد مطالعات هم‌گروهیِ آینده‌نگر نشانگر این است که مصرف بالای غذاهای غالبا گیاهی، مانند میوه‌ها وسبزیجات، آجیل‌ها، و غلات کامل بطور قابل توجهی با کاهش ریسک بیماری‌های قلبی مرتبط بوده است. آثار حفاظتی این غداها احتمالا به واسطه‌ی چندین مواد مغذی سودمند، شامل اسید‌های چرب غیراشباعِ تک باندی و چندباندی، اسیدهای چرب امگا ۳، ویتامین‌های آنتی‌اکسیدانی، مواد معدنی، گیامغدی‌ها، فیبر و پروتئین گیاهی است. علاوه بر ایننشان داده شده است که به حداقل رساندن دریافت پروتئین‌های حیوانی، شیوع ریسک فاکتورهای بیماری‌های قلبی را کاهش می‌دهد.

 

خلاصه: شواهد چشمگیری نشانگر این است که رژیم‌های گیاهی، می‌توانند نقش مهمی در پیشگیری و درمان بیماری‌های قلبی و ریسک فاکتورهای آن‌ها بازی کنند. چنین رژیم‌هایی، در پیشنهادهای غذایی سزاوار تاکید بیشتر است.

 

منبع:

Patel, H., Chandra, S., Alexander, S. et al. Curr Cardiol Rep (2017) 19: 104.

قابل دسترسی در:

https://doi.org/10.1007/s11886-017-0909-z