🔍 صنعتِ لبنیات آشکارا نشان داده که اصلی‌ترین هدفش فروشِ بیشترین محصولاتِ لبنی به بیشترین افرادِ ممکن است. چنین تعهّدِ سفت-و-سختي به فروشِ یک محصول به خودیِ خود غیرِاخلاقی نیست. معضلِ اخلاقی وقتي رخ می‌نماید که صنعتي، صرفاً به خاطرِ منافعش، با نفوذ به مؤسسه‌های دولتی‌اي که مسئولیتِ آگاهانیدن مصرف‌کنندگانِ آمریکایی از مسائلِ مربوط به سلامتی‌شان را بر عهده دارند، آن‌ها را به فساد می‌کشانَد و اطلاعاتي را که به عمومِ مردم داده می‌شود تحریف می‌کند. در سالِ ۲۰۰۱، دولتِ آمریکا، زیرِ فشارِ کنشگرانِ هوادارِ قشرِ مصرف‌کننده، هیئتي علمی را برگماشت تا ادعاهایِ رایج در تبلیغاتِ محصولاتِ لبنی مبنی بر سالم‌بودن‌شان را بررسی کند. این هیئتِ پزشکان نتیجه‌گیری کردند که شیر را  «نمی‌توان “نوشیدنیِ ورزشکاران” محسوب کرد، مشخصاً از پوکیِ استخوان جلوگیری نمی‌کند، و، در نوعِ پُرچربش، ممکن است نقشي در ایجاد بیماریِ قلبی و سرطانِ پروستات داشته باشد.»

 

فقط منتقدانِ آمریکایی نیستند که دارند می‌کوشند تا با اکاذیبِ تبلیغاتیِ شیر مقابله کنند. وزارتِ بهداشتِ فدرالِ سوئیس علیهِ صنایعِ لبنیِ سوئیس شکایت کرده و اظهار داشته که آن‌ها در ارائه‌یِ شواهدِ پزشکی برایِ پشتیبانی از این ادعا که شیر درمقابلِ پوکیِ استخوان خاصيتي بازدارنده دارد ناکام مانده اند.

 

📌 ترجمه‌یِ بخشي از نخستین فصلِ کتابِ «ماست‌مالی: حقیقتِ ناخوشایند درباره‌یِ شیرِ گاو و سلامتیِ شما» نوشتهٔ‌یِ جوزف کِئون. نویسنده در این کتاب می‌کوشد لابی‌گری‌هایِ صنعتِ لبنیات را با ارائه‌یِ اسناد و شواهدِ علمی برملا کند، در حینِ خواندنِ کتاب، درمی‌یابیم که صنعتِ لبنیات (و صنعتِ دامداری در حوزه‌اي وسیع‌تر) دارد قدم در همان راهي می‌گذارد که صنعتِ دخانیات تا چند دهه پیش، بیش از نیم‌قرن آن را پیمود  (https://t.me/nutritionfactsfarsi/38)(و همچنان هم تمامِ تلاشش را در همان جهت ادامه می‌دهد) و نتیجه‌اش مرگِ میلیون‌ها نفر در سرتاسرِ جهان بوده:

نفوذ به سازمان‌هایِ دولتی و تحریفِ اطلاع‌رسانی‌ها به مردم، تبلیغاتِ دروغ، اجیرکردنِ دانشمندان برایِ گرفتنِ «نتایجِ سفارشی» از پژوهش‌ها (https://t.me/nutritionfactsfarsi/83)، پشتِ‌پرده‌نگه‌داشتنِ آسیب‌هایِ محیطِ‌زیستیِ به‌بارآمده در فرایندِ تولیدِ محصول، سرپوش‌گذاشتن رویِ بیماری‌زابودنِ محصولات و حتّا وارونه‌نمایاندنِ این موضوع، و غیره.

 

برگرفته از صفحۀ tarjome_parsi (https://www.instagram.com/tarjome_parsi/)

در اینستاگرام (با حفظ رسم‌الخطِ مترجم)

🎙برای اطلاعات بیشتر به سخنرانی جوزف کِئون دربارهٔ شیر (https://youtu.be/NRimJqx392g) رجوع کنید (با زبان انگلیسی).