زمینه: بیماری‌های قلبی-عروقی (CVD) بارِ عمده‌ای بر اقتصاد ایالات‌متحده وارد می‌کنند. عوامل خطر-آفرین این بیماری‌ها، مخصوصا فشارخون و بیش‌بود کلسترول، معمولا با دارو-درمانی معالجه می‌شوند. اثربخشی پنج‌ساله‌ی چنین داروهایی برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی، ۵% تخمین زده می‌شود. رژیم‌های گیاه‌پایه به‌عنوان کاهنده‌ی موثر این عواملِ خطرآفرین ظهور کرده‌اند.

فرضیه: اجرایی کردن رژیم گیاه‌پایه‌ای معین برای چهار هفته در کلینیکی سرپایی، ممکن است عوامل خطرآفرینِ بیماری‌های قلبی-عروقی را کاهش داده و از بارِ داروهای بیمار بکاهد.

روش‌ها: مشارکت‌کنندگان رژیمی گیاه‌پایه را دنبال می‌کردند شامل غذاهایی که با روشی مشخص، متناسب با یک سیستم طبقه‌بندی مواد غذایی، آماده شده بود. آن‌ها میوه‌ها، سبزیجات، دانه‌ها و آووکادو را به شکل خام استفاده کردند. تمام  فراورده‌های حیوانی از رژیم غذایی حذف شده بود. داده‌های آنتروپومتریک [انسان‌سنجانه] و هِموداینامیک [پویایی جریان خون] به‌طور هفتگی و به مدت چهار هفته به‌دست آمد. نشانگرهای زیستیِ آزمایشگاهی در ابتدای مطالعه و [در طول] چهار هفته جمع‌آوری شد. نیازهای دارویی هر هفته ارزیابی شد. داده‌ها با آزمون T زوجی و اندازه‌گیری‌های تکراری یک طرفه ANOVA تحلیل شد.

 

نتایج: کاهش قابل توجهی در فشارخونِ (P < 0.0005) سیستولیک (۱۶٫۶mmHg-) و دیاستولیک (۹٫۱mmHg-)، لیپید‌های سرم (P ≤ ۰٫۰۰۸) و مصرف کلی داروها (P < 0.0005) مشاهده شد. دیگر عوامل خطرآفرینِ بیماری‌های قلبی-عروقی، شامل وزن (P < 0.0005)، [اندازه‌ی] دور کمر (P < 0.0005)، ضربان قلب (P = 0.018)، انسولین (P < 0.0005)، هموگلوبین گلیکوزی شده (P = 0.002) و پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا (P = 0.001) نیز کاهش پیدا کردند.

نتیجه‌گیری: می‌توان رژیم گیاه‌پایه‌ای معین را به‌عنوان راهبردِ درمانیِ موثری برای کاهش عوامل خطرآفرین بیماری‌های قلبی-عروقی و کاستن از بار داروی بیمار در کلینیک سرپایی به‌کار برد.

http://i63.tinypic.com/293egt1.png

✅ مشارکت‌کنندگان پس از ۴ هفته اتخاذ یک رژیم گیاه‌پایه‌ی معین، به‌طور متوسط ۶٫۷ کیلوگرم کاهش وزن داشتند… کاهش در فشارخون با کم شدن مصرف داروهای فشارخون (پس از چهار هفته، ۳۳% کاهش) همراه بود. علاوه‌براین، آن‌هایی که داروهای پایین‌آورنده‌ی قند خون، شامل انسولین داشتند، مصرف دارویی‌شان را تا ۸۷% کاهش دادند. روی هم رفته، مصرف کل داروها پس از چهار هفته تا ۴۰ درصد کاهش یافت.

 

@IranVEG

@VEGReferences

منبع:

Najjar RS, Moore CE,Montgomery BD. A defined, plant-based diet utilized in anoutpatient cardiovascular clinic effectively treats hypercholes-terolemia and hypertension and reduces medications. Clin Car-diol. 2018;41:307–

قابل دسترسی در:

https://doi.org/10.1002/clc.22863