به‌گفتۀ سازمان ملل، کمبود آب در سرتاسر دنیا بر بیش از ۴۰ درصد مردم اثر می‌گذارد. و کمیابی آب شیرین در دریاچه‌ها، رودها، آب زیرزمینی و رطوبت خاک، همگی امنیت غذایی را به‌خطر می‌اندازند (https://t.me/VEGReferences/137). پژوهشگران می‌گویند با افزایش جمعیت دنیا و تغییر سبک‌های زندگی‌شان، رقابت بر سر منابع محدود نیز شدت می‌گیرد. آن‌ها می‌گویند به‌منظور حفظ این مایعِ حیات‌بخش، ما باید تغییراتی در زنجیرۀ تولیدِ غذا ایجاد کنیم.

 

در این راستا پژوهشگران، ردپای آب  (https://t.me/VEGReferences/169)رژیم‌های غذایی سه کشورِ عمدۀ اتحادیۀ اروپا، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان را برای رژیم‌های کنونی و توصیه شده (رژیم سالمِ دارای گوشت، رژیم سالمِ آبزی‌خوارری و رژیم سالمِ وجترین)، بررسی کردند. مفهوم «ردپای آب» مصرف مستقیم و غیرمستقیم آب در طول زنجیرۀ تامین غذا را  درنظر می‌گیرد. پژوهشگرانِ کمیسیون اروپا دریافتند:

 

⏬ تحول به رژیم غذایی سالمِ دارای گوشت (تمام گروه‌های غذایی؛ مبتنی بر راهبردهای ملی) باعث کاهش مصرف آب از ۱۱ تا ۳۵ درصد خواهد شد.

⏬ تحول به رژیم غذایی سالمِ آبزی‌خواری (گوشت، با ماهی و حبوبات جایگزین می‌شود و چربی حیوانی با روغنِ محصولات زراعی) باعث کاهش مصرف آب از ۳۳ تا ۳۵ درصد خواهد شد.

⏬ تحول به رژیم‌غذایی سالمِ وجترین (بدون گوشت یا ماهی، و جایگزینی چربیِ حیوانی با روغنِ محصولات زراعی) باعث کاهش مصرف آب از ۳۵ تا ۵۵ درصد خواهد شد.

 

دکتر دِیوی وانهام، پژوهشگر مدیریت آب در مرکز تحقیقات مشترکِ کمیسیون اروپا، که سرنویسندۀ این مقاله است می‌گوید: «این یک موقعیت برد-برد است، وقتی مردم به این رژیم‌های سالم روی بیاورند، سلامتی خودشان را افزایش خواهند داد، اما منابع آبی بسیاری را هم نجات می‌دهند، علاوه‌بر‌این، پتانسیلی برای صرفه‌جویی پول بسیار زیادی در نظام‌های مراقبتِ سلامت وجود دارد.»

 

 

منبع:

Discover Magazine

https://goo.gl/iPWJ5e

💬 دراین مطالعه، میزان کاهش مصرف آب ناشی از روی آوردن به رژیمی وگن (حذف تمام محصولات حیوانی) بررسی نشده است و از آنجا که بخش زیادی از ردپای آبِ رژیمی وجترین، ناشی از شیر لبنی و تخم‌مرغ است، وگن شدن کمک بزرگتری به حفظ منابع آبی خواهد بود (https://t.me/iranveg/1402)، علاوه‌براین، پیشتر دانشگاه آکسفورد در پژوهشی پیش‌بینی کرده بود (https://t.me/iranveg/1098) یک رژیم غذایی وگن باعث بیشترین کاهش در گازهای گلخانه‌ای، هزینه‌های محیط‌زیستی و مراقبت سلامت به نسبت رژیم‌های غذایی دیگر می‌شود.