(ترجمهٔ چکیدهٔ مقاله)

درحالی که محدودیت رژیمی دریافت پروتئین، مدت‌هاست به‌عنوان درمانی ممکن جهت محافظت از کلیه پیشنهاد شده است، آثار تغییر در کیفیت پروتئین های هضمی بر شیوع و خطر پیش‌روی نارسایی مزمنِ کلیه به‌ندرت مطالعه شده است؛ این دو جنبه در مقالهٔ حاضر [بررسی و] مرور شده‌اند. شیوع فشار‌خون، دیابت نوع دو و سندروم متابولیک که علل اصلی نارسایی مزمنِ کلیوی در کشورهای غربی‌ست، بین جوامع گیاه‌خوار کمتر است. به‌علاوه، رابطه‌ای منفی میان چندین مؤلفهٔ تشکیل‌دهنده‌ٔ رژیم‌های گیاه‌پایه و عوامل متعددِ مرتبط با پیش‌روی نارسایی مزمن کلیه، مانند سموم اوره‌ای، التهاب، استرس اُکسیداتیو، اسیدوز متابولیک، بار فسفات و مقاومت انسولینی وجود دارد. درواقع به‌نظر می‌رسد نتایجِ مطالعات متفاوت، بر اثر محافظتی رژیم‌های گیاه‌پایه برای کلیه در پیشگیری اولیهٔ نارسایی مزمن کلیوی و پیشگیری ثانویهٔ پیش‌‌روی این بیماری [یعنی کنترل بهتر و جلوگیری از وخامت آن] تایید می‌کنند. به‌رغم ترکیبِ محدودیتِ پروتئین غذایی‌ِ کم‌و‌بیش شدید، مطالعه‌های متعددی ایمنی تغذیه‌ایِ رژیم‌های گیاه‌پایه را در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی تأیید کرده‌اند. هم‌چنان‌که در جمعیت افراد سالم مشاهده شده است، این الگوی تغذیه‌ای با کاهش کلی خطرِ مرگ‌ومیر در بیمارانِ دچار نارسایی مزمن کلیوی مرتبط است. پیشنهاد می‌کنیم رژیم‌های گیاه‌پایه در توصیه‌های بالینی برای پیشگیری و مدیریت نارسایی مزمن کلیوی گنجانده شوند.

 

🔺 به‌ گفتهٔ (http://magiran.com/n2848733) رئیس انجمن نفرولوژی ایران آمار بیماران کلیوی به شکلی نگران کننده رو به افزایش است به‌طوری که اکنون از هر یک میلیون نفر، ۷۵ نفر نارسایی کلیه دارند. او می‌گوید در زمینهٔ پیشگیری از ابتلای افراد به بیماری‌های کلیوی موفق نبوده‌ایم چون بیماری‌هایی مانند دیابت (https://t.me/iranveg/1870) و فشارخون (https://t.me/VEGReferences/136) ریسک ابتلا به بیماری‌های کلیوی را بالامی‌برند و نتوانسته‌ایم آن‌ها را کنترل کنیم.

منبع:

Philippe Chauveau, Laetitia Koppe, Christian Combe, Catherine Lasseur, Stanislas Trolonge, Michel Aparicio, Vegetarian diets and chronic kidney disease (https://doi.org/10.1093/ndt/gfy164), Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 34, Issue 2, February 2019, Pages 199–۲۰۷,