🔺 زباله‌های اقیانوسی می‌توانند در آب‌های سطحی دریا باقی بمانند و سرانجام درنواحی دوری از اقیانوس‌های دنیا تجمع پیدا کنند.

🔺 حداقل ۷۹ (۴۵-۱۲۹) هزار تن زبالۀ پلاستیکیِ اقیانوس‌ها درون ناحیه‌ای به مساحت ۱٫۶ میلیون کیلومتر مربع شناور است؛ رقمی که چهار تا شش برابر بیشتر از آن چیزی است که پیشتر گزارش شده بود.

🔺 درحال حاضر این ناحیهِ‌ٔ تجمعِ ۱٫۶ کیلومترمربعی، حدود ۴۲ کیلو تن ابرپلاستیک (مثلا تورهای ماهیگیری که بیش از ۴۶ درصدِ بارِ زباله‌دان بزرگ اقیانوس آرام را تشکیل می‌دهند)، حدود ۲۰ کیلوتن بزرگ‌پلاستیک (مثلا جعبه‌ها، تله‌های مخروطی مارماهی، بطری‌ها)، حدود ۱۰ کیلوتن خردپلاستیک (مثلا درب‌های بطری، جداکننده‌های صدف) و حدود ۶٫۴ کیلوتن ریزپلاستیک (مثلا تکه‌های اشیاء پلاستیکی سخت، طناب‌ها و تورهای ماهیگیری) را در خود نگه می‌دارد.

🔺 تورهای ماهی‌گیریِ گم‌شده یا رها شده، معروف به روح‌تورها، نگرانی ویژه‌ای ‌اند زیرا اثرات منفی مستقیمی بر اقتصاد و زیستگاه‌های دریایی در سراسر جهان دارند.

#ماهی #انقراض #بی_زباله #محیط_زیست

منبع:
Lebreton L, Slat B, Ferrari F, Sainte-Rose B, Aitken J, Marthouse R et al. Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic (https://doi.org/10.1038/s41598-018-22939-w). Scientific Reports. 2018 Mar 22;8(4666).