صنعت تخم مرغ و گیاهخواری وگان

ویدئویی کوتاه از حقایق صنعت تخم مرغ
t.me/VEGMedia/41
تصویری از سرنوشت برخی جوجه‌های نر در صنعت تخم‌مرغ کشور
t.me/iranveg/1129