این کتابچه توسط کمیته‌ی پزشکان برای پزشکی مسئولانه تهیه شده است.

دانلود کتابچه‌ی سلامتی استخوان