صنعت دامپروری متکی به مکمل هاست. اگر محصولات حیوانی می‌خورید چون آن‌ها را “طبیعی” می‌دانید، دوباره فکر کنید.