اگر شخصی به ضدیت با گونه‌پرستی متعهد باشد، انقلابی را زندگی می‌کند که می‌خواهد روزی ببیند.
– باب تورِس

اطلاعات بیشتر:
https://t.me/iranveg/1464