(ترجمه‌ی چکیده مقاله)

اهداف: اصلاحاتی در سبک زندگی که ممکن است علائم یائسگی را کاهش دهند علاقه‌مندان زیادی پیدا کرده است. رژیم غذایی گیاهخواری با خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های مزمن و همچنین محیط هورمونی سالم‌تر ارتباط داده شده‌ است. هدف ما در این مطالعه‌ی مقطعی نظرسنجی از زنان یائسه و پیش‌یائسه برای تحقیق درباره‌ی علائم قاعدگی و الگوی تغذیه‌ای بود.

طراحی مطالعه: توزیع نظرسنجی در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵  زنان وگن، وجترین و همه‌چیزخوارِ ۴۵ تا ۸۰ ساله را هدف قرار داده بود که در وب‌سایت‌های اجتماعیِ سالمندی و وجترین و رستوران‌ها و رویداد‌های وگن فعال بودند.

معیارهای اصلی نتیجه‌گیری: وازوموتور [برای مثال گُرگرفتگی و تعرق شبانه] و علائم فیزیکی را منطبق بر پرسشنامه‌ی کیفیت زندگیِ مختص یائسگی (MENQOL) و الگوی تغذیه‌ای طبقه‌بندی شده بر اساس مصرف پروتئین حیوانی که در پاسخ به سوالاتی درمورد فراوانی غذاها بود بررسی کردیم.

یافته‌ها: از میان ۷۵۴ شرکت‌کننده‌ای که پرسشنامه را تکمیل کردند، ۶۰۴ نفر گزارش دادند که پیش‌یائسه (n = 121) یا ‌یائسه (n = 483) بودند که ۵۳۹ نفرشان سوالات فراوانیِ غذاها را نیز تکمیل کردند. وازوموتور و علائم فیزیکی [یائسگی] درهمه‌چیزخواران (n = 304، حداقل ماهانه گوشت و یا گوشت‌مرغ مصرف می‌کردند) و وگن‌ها (n = 125، از تمام پروتئین‌های حیوانی دوری می‌کردند) با استفاده از مدل‌های خطی عمومی مقایسه شد. متغیرهای کمکی شامل سن، ورزش، درمان جایگزینی هورمون، داشتن یا نداشتن ارگان‌های تولیدمثل و سنِ یائسگی می‌شد. در میان زنان پیش‌یائسه، وگن‌ها وازوموتور (p < 0.01) و علائم فیزیکیِ (p <0.01) کمتر آزاردهنده‌ی ای گزارش دادند. در مورد هر دو نوع نشانگان، سبزیجات بیشتر و غذاهای گوشتی کمتر با علائم کمتر آزاردهنده پیوند داشتند (مقادیر  p < 0.05).

نتیجه‌گیری: رژیم غذایی گیاه‌پایه ممکن است برای زنانی که در دوره‌ی گذارِ یائسگی‌شان به‌سر می‌برند و راه‌حلی طبیعی را برای مدیریت علائم‌شان ترجیح می‌دهند مفید باشد.

 

منبع:

Bonnie Beezhold, Cynthia Radnitz, Robert E. McGrath, Arielle Feldman, Vegans report less bothersome vasomotor and physical menopausal symptoms than omnivores, Maturitas, Volume 112, 2018, Pages 12-17, ISSN 0378-5122.

قابل دسترسی در:

https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2018.03.009