(ترجمهٔ بخش‌هایی از مقاله)

فیبریلاسیون دهلیزی شایع‌ترین نوع آریتمیِ [کژآهنگیِ] قلبی در مراکز درمانی‌‌ست که حدوداً ٣۴ میلیون نفر در دنیا دچار آن هستند. بار قابل‌توجهی از ناخوشی‌ها و مرگ‌و‌میر که نتیجهٔ سکتهٔ مغزی، نارسایی قلبی، و سندروم کرونری حاد هستند با این بیماری مرتبط‌ است. در‌حال‌حاضر فیبریلاسیون دهلیزی مشکلی عمده برای سلامت عمومی‌ست که تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد و نظام مراقبت سلامت در دنیا دارد.

…پزشکان توانسته‌اند با تجویز رژیمی گیاه‌پایه، بیماری سرخرگ تاجی و حتی سکتهٔ قلبی را در افرادی که به‌شدت آسیب دیده بودند متوقف کرده و پس‌برانند. چرا این امر در بیمارانی که از فیبریلاسیون دهلیزی رنج می‌برند ممکن نباشد؟

نتیجه‌گیری

مرور شواهد کنونیْ نشانگر این است که یک رژیم گیاهیِ دست‌نخورده احتمالاً ابزاری ارزشمند است برای مدیریت و کاهش عوامل‌ خطرسازی که با فیبریلاسیون دهلیزی مرتبط‌اند از جمله فشارخون، بیماری سرخرگ تاجی، التهاب، چاقی، و دیابت. کارآزمایی‌های بالینیِ کنترل‌‌شدهٔ بزرگتری برای بررسی روال عادیِ مدیریتِ فیبریلاسیون دهلیزی نیاز است تا این یافته‌ها را تأیید کند.

منبع:

Storz, MA, Helle, P. Atrial fibrillation risk factor management with a plant‐based diet: A review (https://doi.org/10.1002/joa3.12254). J Arrhythmia. 2019; 35: 781– ۷۸۸٫