خلاصه ی داستان:تعدادی از زنان ربوده شده و قاچاق شده خود را در یک مرکز پزشکی کثیف می یابند.برای پائولا زنده ماندن متکی به عملکردهای بنیادی انسان است.فرار در هر سطحی به نظر ناممکن می آید و زنان محکوم به زندگی برده وار به بهای هوا و هوس های اسیرکنندگان خود هستند؛ تنها برای یک دلیل: شیرشان.

فیلم کوتاه “رَمه” گاوهای مونث را با انسان های مونث جابجا می کند و با این کار امیدوار است تا درک بیشتری از درد و رنجی که در صنایع لبنی به گاوها تحمیل می شود را به مخاطب بنمایاند.

این فیلم به عنوان نخستین فیلم فمینیستی ترسناک وگن شناخته شده است.

جوایز :

-Best Short film – Festival Boca do Inferno 2 (Brazil ) Nov 2015

-Best Cinematography- Bart Sienkiewicz – British Horror Film Festival ( UK) Nov 2015

-Best Short Horror Film – Celluloid Screams ( UK ) Oct 2015

-Best Foreign Short film – Russian Annual Horror Film Awards (Russia ) Jan 2015

-Best Horror Short – London Independent Film Festival (UK) April 2015

-Best Horror /Sci Fi – Sunderland Shorts (UK) July 2015

 

می توانید این فیلم کوتاه را به صورت رایگان و آنلاین تماشا کنید:

https://vimeo.com/150941714

 

⚠️اخطار بسیار مهم ❗️

❌تماشای این فیلم کوتاه به دلیل اینکه حاوی صحنه های دلخراش و خشونت آمیز است به افرادی که دچار ناراحتی های اعصاب و روان هستند،بیماران قلبی و افراد زیر هجده سال به هیچ عنوان توصیه نمی شود❌⚠️