ناتوان؟
اگر می‌توانستم زمان را به عقب برگردانم، به کودکی بازمی‌گشتم و از همان ابتدا در چرخهٔ بهره‌کشی از تو و هم‌نوعانت شرکت نمی‌کردم. اگر ثروتمند بودم، به‌ازای هر تبلیغ پر آب و رنگ و دروغین صنعت گوشت و لبنیات، صحنه‌ای از درد و رنج تو را روی پنل‌های خیابان‌ها و صفحات تلویزیون و بدنهٔ اتوبوس‌ها به نمایش می‌گذاشتم و از همه می‌خواستم دروغ و خشونت را نخرند. اگر هنرمند برجسته‌ای بودم، دردت را چنان به تصویر می‌کشیدم که از قاب و صحنه و کاغذ بیرون بزند و قیامتی برپا کند که پایان جهنم تو باشد. اگر کلماتم می‌توانستند معجزه کنند، از هر حرف و ویرگول و ضمه و کسره‌اش اعجاز آگاهی و درک ساطع می‌کردم تا هیچ وجدان خواب‌زده‌ای را یارای مقاومت در برابر بیداری نباشد.
اگر اگر اگر… ولی هیچ‌کدام از این کارها از من برنمی‌آید. من ناتوانم و وقتی آنچه از درد و رنج تو درک و دریافت می‌کنم با آگاهی به این ناتوانیِ لعنتی ترکیب می‌شود، همه چیز تلخ می‌شود. می‌دانی این ترکیب کشنده است. من ناتوانم و از این بابت در برابرت شرمسارم… من نمی‌توانم تمام دنیا را تغییر بدهم. من ناتوانم… ولی آنقدر ناتوان که هیچ کاری از دستم بر نیاید؟ نه هرگز! من نمی‌توانم تمام دنیا را تغییر بدهم ولی قسمت کوچکی از آن را چرا. من نمی‌توانم به کودکی خودم بازگردم ولی می‌توانم کاری کنم که فرزندم بعدها خیالش آسوده باشد که از وقتی توانایی فکر کردن داشته است در این ظلم شریک نبوده است.
آنقدر ثروتمند نیستم که عکس و فیلمت را روی هر پنل و اعلان تبلیغاتی قرار بدهم یا برای پایان دادن به رنجت تبلیغ تلویزیونی پخش کنم ولی می‌توانم هر ماه تعدادی بروشور و برچسب و آگهی از وضعیتت چاپ و پخش کنم و در جاهای پر رفت‌وآمد بچسبانم و دیوار فیسبوک و تلگرامم نامحدود است!
آنقدر هنرمند نیستم که هنر یا کلماتم قیامتی در مخاطبانم برپا کنند ولی هر کلمه که در دفاع از مظلومان گفته و نوشته شود وزنی از عدالت دارد که بدون شک عده‌ای را از خواب بیدار می‌کند.
نه! من آنقدر ناتوان نیستم که نتوانم هیچ‌چیز را تغییر دهم و با تو پیمان می‌بندم که تا آخرین لحظه برایت صدا و قلم و وکیل باشم و اگر همهٔ کسانی که مثل من دلشان برای آزادی تو و پایان دادن به درد و رنج و ظلم و بهره‌کشی می‌تپد همین کار را بکنند، قیامت دور نیست!

– برگرفته از صفحه اینستاگرام تالین ساهاکیان
instagram.com/p/Bexm-UEFfqX/

بخوانید : شما می‌توانید دنیایشان را تغییر دهید
t.me/VEGMedia/47