🎬توطئه گاوی  یا Cowspiracy یک مستند با کیفیت ساخت بالا و با مضمون گیاهخواری است که سعی در افشای دستهای پشت پرده ی صنعت دامپروری در جهت مصرف بی رویه ی گوشت و لبنیات دارد .

 

در این مستند، سازنده به سراغ سازمانهای محیط زیستی رفته و با مطرح کردن مدارکی که نشان می دهند بیش از ۵۰ درصد آلودگی هوا و گرمایش زمین ناشی از پرورش دام است و یا اینکه بیشترین آب شیرین در دسترس برای پرورش حیوانات صرف می شود و جنگلهای بزرگ نابود می شوند تا مزارع غله که خوراک دام است بوجود بیایند ، هیچگونه پاسخی از آنها دریافت نمی کند .

 

تمرکز این مستند بیشتر بر روی اثرات زیست محیطی گوشتخواری است و در انتها ابعاد سلامتی گیاهخواری نیز مورد بررسی قرار میگیرد.

این مستند در سه کیفیت و حجم متفاوت برای دانلود آماده شده است :

 

▫️کیفیت پایین :

https://t.me/iranveg/944

▫️کیفیت متوسط :

https://t.me/iranveg/945

▫️کیفیت خوب :

https://t.me/iranveg/946