شاید شما فرد حیوان‌دوستی باشید، شکار حیوانات را کاری ناپسند بدانید و طاقت تماشای قربانی‌کردن یا آزار دادن آن‌ها را نداشته باشید، اما درعین‌حال محصولات حیوانی هم مصرف کنید.

یا شاید فکر می‌کنید:

•  تعهد به مصرف محصولات گیاهی کار آسانی نیست و دو روز دنیا ارزش این همه عذاب را ندارد.

•  وقتی مسئلة حقوق زنان، جنگ و گرسنگی کودکان حل نشده، حقوق حیوانات چه اهمیتی دارد؟

•  مگر خوردن حیوانات جزئی از چرخة طبیعت نیست؟

•  یعنی فقط باید کاهو و کلم بخورم؟

•  اگر سوءِتغذیه بگیرم، چه؟

•  من که وقت تهیة این غذاها و پول خرید این محصولات را ندارم!

•  پس کله‌پاچه و کباب چه می‌شود؟

در این صورت، کتاب خوبی را برای مطالعه انتخاب کرده‌اید. گری ال. فرانسیون و آنا چارلتون در این کتاب با بیانی موجز و ساده به بررسی اخلاقی جنبه‌های مختلف مصرف محصولات حیوانی پرداخته‌اند.
مطالعة این کتاب را از دست ندهید!