مقدار مورد نیاز آب برای تولید هر لیتر شیر

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحرانِ سازمان هواشناسی: «خشکسالی‌های انباشته و بلندمدت نشان‌دهندهٔ وضعیت خطرناکِ آبی است. براساس شاخص ۱۰ ساله (SPE بارش، دما و تبخیر)، ۹۸٫۱ درصد مساحت کشور دچار درجات مختلف خشکسالی است و در این بازهٔ زمانی، تنها ۱٫۶ درصد مساحت کشور در وضعیت نرمال و سه دهم درصدِ مساحت ایران در شرایط ترسالی قرار دارد.»

با انتخاب‌های آگاهانه، به محیط‌زیست و نسل‌های آینده احترام بگذاریم. نوشیدن شیرِ لبنی، به‌معنای استفادهٔ ناکارآمد از منابع محدود کشورمان است.