(ترجمۀ نکات کلیدی بخشی از کتاب راهنمای کاربرد علوم غذایی با عنوان گیاه‌خواری و رژیم‌های وگن)

 

🔹رژیم‌های متعادلِ وجترین و وگن برای تمامی دوره‌های زندگی مناسب‌‌اند و می‌توانند فوایدی برای سلامتی داشته باشند که رژیم‌های غیرگیاه‌خواری ندارند.

🔹رژیم غذایی وجترین و وگن با خطر کمتر ابتلا به بیماری ایسکمی قلبی در ارتباط است و این امکانِ بالقوه را دارد که به‌ عنوان درمانی برای بیماری‌های مزمنی همچون دیابت نوع دوم، سندروم متابولیک، چاقی و بیماری‌های قلبی‌‌-عروقی به کار رود.

🔹گیاه‌خواران رژیم‌های غذایی بسیار متفاوتی دارند؛ نگرانی‌هایی دربارهٔ احتمال دریافت اندک ویتامین‌ ب۱۲، ویتامین د۳، کلسیم، ید و اسیدهای چرب امگا ۳ در رژیم‌های به‌ درستی برنامه‌‌ریزی نشده وجود دارد.

 

🔻پی‌نوشت مجموعهٔ وگ:

 

کمبود مواد مغذی، در هر رژیم غذایی‌ای که به‌ درستی برنامه‌‌ریزی نشده باشد ممکن است به وجود آید. برای مثال ۸۰ درصد ایرانی‌ها دچار کمبود ویتامین دی‌ (https://www.asriran.com/fa/news/314233/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-d-%D8%AF%D8%B1-80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7)اند. یک‌سوم مردم دنیا نیز دچار کمبود یُد‌ (https://www.healthline.com/nutrition/7-common-nutrient-deficiencies#section1) هستند. پس در بررسی رژیم‌های غذایی به‌ طور کل و رژیم‌های وگن به‌ طور خاص، بایستی به موضوع “به‌ درستی برنامه‌‌ریزی شده بودن” آن‌ها توجه کرد. درواقع برخلاف تصور رایج، کیفیت تغذیه‌ای رژیم‌های گیاه‌خواری در مقایسه با رژیم‌های غیرگیاه‌خواری بیشتر هم است (https://t.me/VEGReferences/184). برای اتخاذ یک رژیم گیاهیِ به‌ درستی برنامه‌‌ریزی شده و بهینه، راهنمای بشقاب وگن (https://t.me/VEGBooks/51) را بخوانید.

 

منبع:

Manual of Dietetic Practice (https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=iZebDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA129&dq=vegan&ots=nEHsZCShaS&sig=cC4VOnUqV609l-jCs6eizPERjjE#v=onepage&q=vegan&f=false), Sixth Edition, Edited by Joan Gandy, “Vegetarianism and vegan diets” Written by Sandra Hood, P 129, © ۲۰۱۹ The British Dietetic Association, Published by John Wiley & Sons Ltd.