وگنیسم3

▫هدفْ زندگی بر پایه شفقت است، هدف «زندگی مطابق با وگنیسم» نیست.

▪وقتی فکر می‌کنید وگن بودن هدف نهایی – نوعی مدال و مقصد – است، به دام تلاش برای کامل بودن یا رسیدن به شرایطی مطلق می‌افتید و فراموش می‌کنید که وگن بودن تماما درباره چیست.

▫وگن بودن ابزاری برای رسیدن به یک هدف است و آن هم شفقتِ بی چون و چرا و بهروزیِ مطلوب است.

▪ حامیانِ بسیار موثر آگاه‌اند که کمال‌گرایی، دشمن خوب بودن است.

▫مشکلاتی که در دنیا داریم ناشی از بیش‌بود شفقت تا حدی که ندانیم با آن چه‌ کنیم، نیست. مشکلات ناشی از این‌اند که مردم طبق مهربانی‌ و شفقتی که خودشان باورش دارند زندگی نمی‌کنند.

▪می‌دانیم به‌دلیل وگن بودن، از هیچکس دیگری بهتر نیستیم؛ ما فقط از آن کسی که پیشتر بودیم، بهتریم.

▫حامیانِ بسیار موثر به‌جای دامن زدن به جدایی‌ها، ارتباط ایجاد می‌کنند و پل می‌زنند.

▪حامیانِ بسیار موثر از خودشان می‌پرسند: «آیا می‌خواهم بی‌نقص باشم یا تاثیرگذار؟»

▫چون دیگر به طعم گوشت [یا تخم‌مرغ و لبنیات] علاقه‌ای ندارم، از خوردن آن دست نکشیدم؛ از خوردن[شان] دست کشیدم چون متوجه شدم از حیواناتی که رنج می‌کشیدند تهیه شده است.

▪مسئله تقابل من و تو، وگن و غیروگن، برتری اخلاقی من یا تو نیست؛ مسئله‌، مخالفت همهٔ ما با خشونت و ظلم است.

▫اگر بیان می‌کنم که شخصی با شفقت‌ام به این معنی نیست که باید فقط نسبت به آن‌هایی که دوستشان دارم‌ یا موافقِ من هستند شفقت به‌خرج دهم.

▪شفقت تا وقتی همه – مقصر و غیر مقصر، مهربان و نامهربان، شخص خوب و شخص بد – را دربرنگیرد، معنی نمی‌دهد.

▫شفقتِ حقیقی به‌معنای دوست داشتن آن‌هایی است که حتی شفقتی نشان نمی‌دهند.

▪هرچقدر بیشتر شفقت به‌خرج بدهم، شفقت در دنیا بیشتر می‌شود. هرچقدر دریغش کنم، شفقت کمتری در دنیا خواهد بود.

▫چنانچه قصد معینی از هدفتان داشته باشید و آن را هم به‌جای اینکه پیامد کار بدانید حقیقت قرار دهید، شما را در صد درصد اوقات حامی‌ای موفق و موثر خواهد کرد. [برای مثال، اگر هدفتان گیاهخوار کردن افراد باشد چنانچه به‌هر دلیلی این نتیجه محقق نشود، احساس شکست خواهید کرد. اما چنانچه هدفتان ترویج گیاهخواری و بیان حقیقت آن باشد، فارغ از اینکه مخاطبتان پیام شما را می‌پذیرد یا نه، شما موفق خواهید بود.]

▪چه خوب می‌شود اگر انتخاب‌های هر روزه‌مان انعکاس عمیق‌ترین ارزش‌هایمان باشد و از صدایمان برای آن‌ها که بیش از همه نیازمندند، آن‌هایی که صدایی ندارند، استفاده کنیم.

#ترویج_وگنیسم

کالین پاتریک گودرو (با اندکی تغییر)

منبع:

https://www.colleenpatrickgoudreau.com/10-habits-of-highly-effective-advocates-3/

فراموش نکنیم که وگنیسم حداقلِ کاری است که برای حیوانات می‌توانیم انجام بدهیم، نه هدفِ نهایی و جایی که باید در آن متوقف شویم. با صحبت‌هایمان به دیگران فرصت وگن شدن بدهیم همانطور که خودمان این فرصت را به‌دست آوردیم. همیشه به خود یادآوری کنیم که انسان‌ها هم حیوان هستند و نیازمند شفقت. گیاهخوار می‌شویم تا به این تصور که حیوانات “دیگری” هستند نه بگوییم، گیاهخوار می‌شویم که مرزهای “ما” را بگسترانیم، پس برای همه‌ی حیواناتِ انسان و غیرانسان ارزش قائلیم.