پایان‌دهی به رنج حیوانات

«زمانی فرا می‌رسد که سکوت، خیانت است.»

-مارتین لوتر‌ کینگ جونیور