(ترجمه‌ی بخشی از نتیجه‌گیری مقاله)

فواید همه‌ی انواع رژیم‌های گیاهخواری در پیشگیری و درمانِ دیابت، به‌خوبی تثبیت ‌شده است. پزشکان بالینی و ارائه‌دهندگان مراقبت سلامت، در توصیه‌ی یک رژیم گیاهخواری به بیمارانشان که پیش‌دیابت یا دیابت نوع دو دارند، بایستی خاطرجمع باشند. با اینحال، نوع غذاهایی که باید هنگام پیروی از این رژیم مصرف شوند، در دستیابی به آثار درمانی، نقش قطعی دارد. همچنانکه ساتیجا و همکاران نشان داده‌اند، رژیمی گیاهخواری که سرشار از غذاهای ناسالم مانند غلات فرآوری شده، چربی‌های اشباع و شکرهای افزوده است، در مقایسه با رژیم گیاهخواری‌ای‌ که مقادیر کمتری از این مواد ‌مغذی دارد، به‌طور مثبتی با [احتمال ابتلا به] دیابت نوع دو در ارتباط است. هنگام دنبال کردن رژیمی گیاهخواری برای درمان دیابت، غذاهایی که مصرفشان مهم است غلات کامل، میوه‌ها، سبزی‌ها، مغزها، حبوبات و چربی‌های غیراشباع‌اند. هرکدام از این غذاها، ترکیبات عملکردی‌ای دارند که علائم دیابت را کاهش می‌دهد. به این دلایل، دانش پزشک بالینی و آموزش بیمار، برای تضمین تبعیت از یک رژیم سالم گیاهخواری، عمیقا مهم است. بدون درنظر گرفتن نوع رژیم گیاهخواری‌ای که دنبال می‌شود، آثار درمانی [در چنین رژیم‌هایی] وجود دارند. بااینحال، شواهدی هست که رژیمی وگن، برای کاهش سطح قندخونِ ناشتای افرادی که دیابت و مشکلات دیگری، مانند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی دارند، بیشترین فواید را داراست.

منبع:

Olfert, M.D. & Wattick, R.A. Curr Diab Rep (2018) 18: 101. 
t.me/IranVEG