🔻سازمان ملل می‌گوید گوشت «اضطراری‌ترین مشکل دنیا» است🔺

 

🔹سازمان ملل «جایزهٔ قهرمانان زمین» در بخش علم و فناوری را به‌طور مشترک به دو شرکت گیاه‌پایهٔ “فراتر از گوشت”(beyond meat) و “غذاهای غیرممکن”(impossible foods) که در حوزهٔ گوشت‌گیاهی و جایگزین‌های خوراکی محصولات حیوانی فعالیت می‌کنند، اهدا کرده است.

 

🔹این سازمان، بنیان‌گذاران این شرکت‌ها، ایتان براون و پاتریک او رایلی براون را به‌خاطر «فعالیت پیشتازانه‌شان در راستای کاهش اتکای ما به غذاهای حیوانی» ستوده است.

 

🔹سازمان ملل در بیانیهٔ خود آورده است استفادهٔ ما از حیوانات در شکل فناوری تولید غذا «ما را به یک قدمی فاجعه کشانده است. طبق گفتهٔ این بنیان‌گذاران، آثار مخرب صنعت دامپروری بر محیط‌زیست، از هر فناوری دیگری روی کرۀ زمین پیشی می‌گیرد.

ردپای گازهای گلخانه‌ای صنعت دامپروری، با جمعِ [ردپای گلخانه‌ایِ] تمام اتومبیل‌ها، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها و فضاپیماها (https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter8.pdf)، رقابت می‌کند. هیچ خط‌سیری برای دستیابی به اهداف توافق اقلیمی پاریس، بدون کاهشی عظیم در مقیاس صنعت دامپروری وجود ندارد».

 

🔹هردوی این بنیان‌گذارانِ وگن معتقدند که «گوشت گیاه‌پایه، مسیری است که آینده رو به سوی آن دارد.»

 

منبع:

واحد محیط زیست سازمان ملل (https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/tackling-worlds-most-urgent-problem-meat)