هیتلر وگان Archives - گیاهخواری | وگان و وگنیسم
10 اکتبر 2018

هیتلر وجترین بود/ وگنی را می‌شناختم که چندان شخص خوبی نبود

از میان تمام بهانه‌هایی که گوشت‌خواران برای بی‌اعتبار کردن وگنیسم می‌آورند، احتمالا این مورد عجیب‌ترین است. بهانۀ «اما هیتلر هم وجترین بود» را با «وگنی می‌شناختم که چندان شخص خوبی نبود» در یک ردیف قرار داده‌ام چرا که هر دو حول این محور‌ند که تمام یک جنبش و فلسفه‌ی زندگی را مبتنی بر اعمال یک […]